Vertrouwen

Vertrouwen is nodig opdat teamleden en teamleider elkaar beter zouden leren kennen en inzicht verwerven in hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen.

Met de activiteiten gekoppeld aan deze bouwsteen maak je je team klaar om:

  • Gedeelde ervaringen te bespreken.
  • Gevoelens te tonen en benoemen.
  • Individuele professionele kwaliteiten en valkuilen te vergelijken.
  • Aan te geven waarbij teamleden hulp nodig hebben en waarbij ze hulp kunnen bieden.

Download

Download de activiteiten en materialen hier:

VERTROUWEN.zip

Productieve conflicten