Meer inclusie op de werkvloer en een sterk(er) divers team creëren?

Steeds meer organisaties streven naar inclusief samenwerken. Waarom?
Inclusief samenwerken levert tal van voordelen op:

  • Je teamleden voelen zich beter in het team en zijn minder afwezig.
  • Je team levert betere (financiële) prestaties.
  • Je teamleden zijn positiever over het team en inspireren zo anderen om naar jouw team te komen.
  • Je team komt tot innovatievere en creatievere oplossingen voor concrete uitdagingen omdat ze een beroep kunnen doen op verschillende ervaringen en inzichten.

Maak gebruik van onze 6 bouwstenen

Wil je komen tot een sterk divers team waar inclusief samenwerken centraal staat? Het onderzoekscentrum Publieke Impact (KdG) ontwikkelde een kit met 22 ervaringsgerichte teamactiviteiten die je kan gebruiken voor het versterken en meer inclusief maken van de samenwerking in een team.

De 22 activiteiten zijn verdeeld over 6 bouwstenen:

Lees de handleiding

De TEAMinclusie(f) activiteiten zijn inzetbaar bij teams uit uiteenlopende sectoren. Met behulp van de handleiding kunnen teamleiders zelfstandig met de activiteiten aan de slag gaan.

De TEAMinclusie(f) koffer kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact (publiekeimpact@kdg.be) worden ontleend. Eventuele begeleiding kan aangevraagd worden bij het onderzoekscentrum Publieke Impact (publiekeimpact@kdg.be) of bij De Aanstokerij vzw (info@aanstokerij.be).

Project en partners

Het project ‘TEAMinclusie(f) – sterk samenwerken in een divers team’ werd in 2021 en 2022 uitgevoerd door het onderzoekscentrum Publieke Impact (KdG) in samenwerking met partners uit België (Event Confederation, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Untitled Workers Club, De Aanstokerij), Nederland (Society in Motion) en Italië (3C Lab) en met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Dit project resulteerde niet enkel in concrete activiteiten en bouwstenen voor inclusief teamwerk, maar ook in een uitgebreide diversiteits- en inclusie- (D&I) kit bestaande uit 10 bouwstenen voor inclusieve rekrutering en selectie.

Partners