Verantwoordelijkheid

Waar teamleden verantwoordelijkheid mogen opnemen, kunnen ze ook schitteren. Niet alleen omwille van de resultaten die ze neerzetten, maar zeker ook door de inzet die ze toonden en van elkaar mochten ervaren.

Met de activiteiten gekoppeld aan deze bouwsteen maak je je team klaar om:

  • Verantwoordelijkheid op te nemen voor gedrag, houding en resultaten.
  • Constructief bij te dragen aan de opdrachten, volgens gemaakte afspraken en planning.
  • Individuele verantwoordelijkheden op te nemen, maar ook aandacht te hebben voor die van de collega’s.
  • De eigen en elkaars inzet te beoordelen, in alle openheid.

Download

Download de activiteiten en materialen hier:

VERANTWOORDELIJKHEID.zip

Betrokkenheid