Betrokkenheid

Betrokkenheid van alle medewerkers leidt tot eenheid en helderheid in een team. Zo kan er gericht worden gewerkt aan een gezamenlijk resultaat.

Met de activiteiten gekoppeld aan deze bouwsteen maak je je team klaar om:

  • Eigenaarschap op te nemen.
  • Gezamenlijk duidelijke prioriteiten en een gedeeld doel vast te stellen.
  • Te experimenteren en het vermogen om uit fouten te leren te waarderen.
  • Te handelen.

Download

Download de activiteiten en materialen hier:

BETROKKENHEID.zip

Productieve conflicten

Verantwoordelijkheid